Przyspieszacze reakcji chemicznych

Przyspieszanie reakcji chemicznych jest to często jedyna droga do tego, aby móc przeprowadzić w miarę szybko wiarygodne badania. Współczesna technika laboratoryjna wynalazła wiele metod do tego, aby reakcje chemiczne przyspieszać.

Autoklaw

Jedną z metod, jaka może przyspieszyć bieg reakcji chemicznej jest temperatura lub ciśnienie, w jakiej przebiega. Zazwyczaj wzrost tych wartości przyspiesza szybkość reakcji.

Autoklaw to reaktor zamknięty, w którym możemy przeprowadzać reakcje w kąpieli wodnej. Ponieważ układ jest zamknięty podczas podgrzewania kąpieli dochodzi do wydzielania pary wodnej, co skutkuje podniesieniem ciśnienia. Podniesienie ciśnienia z kolei powoduje wzrost temperatury wrzenia cieczy. Z tego powodu można przeprowadzać reakcje w roztworach wodnych, których temperatura znacznie przekracza 100st Celsjusza.

Katalizatory

Katalizatory są to pierwiastki oraz substancje chemiczne, które pełnią formę pośrednią w reakcjach chemicznych i je przyspieszają. One same w reakcji chemicznej nie biorą udziału, czyli ani się nie redukują, ani nie utleniają, ale umożliwiają to, że czas wymiany np. atomów pomiędzy cząsteczkami jest zdecydowanie mniejszy, niż podczas prowadzenia reakcji bez ich zastosowania.