Co to jest wiskozymetr i do czego jest wykorzystywany?

Pomiar lepkości za pomocą wiskozymetrów kapilarnych oparty jest na prawie Hagena-Poiseuille’a i polega na pomiarze czasu potrzebnego na przepływ znanej ilości (objętości) cieczy lub gazu przez wąskie okrągłe rurki (kapilary) przy danym spadku ciśnienia.

Jak działa wiskozymetr?

W wiskozymetrach kapilarnych ciecz przepływa pod wpływem działania siły ciężkości (w chwili początkowej poziom cieczy w jednym kolanie wiskozymetru jest wyższy niż w drugim). Czas opróżniania zbiornika pomiarowego definiuje się jako przedział czasu pomiędzy momentem, w którym poziom cieczy przechodzi przez znaki na górnym i dolnym końcu zbiornika. W automatycznych wiskozymetrach kapilarnych ciecz podawana jest do kapilary z pompy o stałej wydajności.

W wiskozymetrze rotacyjnym pomiar lepkości ośrodka odbywa się w szczelinie pomiędzy dwoma współosiowymi ciałami (cylindrami, stożkami, kulami, ich kombinacjami), przy czym jedno z ciał obraca się, a drugie jest nieruchome. Lepkość jest określana przez moment obrotowy przy danej prędkości kątowej lub prędkość kątową przy danym momencie obrotowym.

Właściwości pielęgnacyjne i konserwacyjne

Wiskozymetr (sprawdź tutaj) wymaga jedynie oczyszczenia z resztek cieczy. Mycie odbywa się za pomocą wody, rozpuszczalników lub specjalnych produktów, które zmywają materiał roboczy. Aparaty również podlegają kalibracji. Dotyczy to w szczególności cyfrowych modeli automatycznych. Weryfikację przeprowadza się w odstępach rocznych. Do tego celu stosuje się specjalne płyny weryfikacyjne o lepkości referencyjnej. Urządzenia te mierzą gęstość substancji, których lepkość jest znana. Wyniki są następnie porównywane w celu określenia rzeczywistego błędu przyrządu.